Právě se nacházíte: ACE Design, spol s.r.o. > Produkty > Pro zrakově postižené > WinMonitor

WinMonitor

Základní funkcí aplikace WinMonitor je sledování a čtení obrazovky počítače. Tyto informace jsou předávány uživateli pomocí hlasového výstupu nebo zobrazeny na braillském řádku.

Software WinMonitor převádí informace z obrazovky počítače do textu zobrazeného braillovým písmem na připojeném speciálním zařízení. Ihned po spuštění aplikace začne automaticky ohlašovat významné změny na obrazovce. Základní informací je ohlášení titulu okna, které se stane aktivním. Následně je také důležité vědět, zda je v aktivním okně zvýrazněn nějaký prvek, jako například tlačítko, seznam, nebo text. Je-li zvýraznění, neboli fokus, například na seznamu, je zajištěno ohlášení vybrané položky. Je-li zvýrazněn text, pak je možné pomocí kurzorových šipek tento text číst a upravovat. Pokud automaticky podávané informace nedostačují, je k dispozici celá řada doplňujících funkcí, jako například ohlášení pozice v textu. Tyto funkce jsou umístěny v nabídce WinMonitoru a ty z nich, které jsou často používané, mohou být spuštěny přímo stiskem některé klávesové kombinace.

WinMonitor nabízí mnoho doplňkových funkcí a je možné jej do velké míry přizpůsobit potřebám uživatele. Pomocí definičních souborů lze doplňovat ozvučení pro nové programy.

Popis programu a veškerých jeho funkcích je přiložen v PDF….

Komentáře nejsou povoleny.