ACE-ÚČTO

Software ACE-ÚČTO slouží k vedení podvojného účetnictví a je od počátku svého vývoje určen zejména pro příspěvkové a neziskové organizace, přičemž existuje též ve verzi pro podnikatele. ACE-ÚČTO patří mezi nejrozšířenější ekonomický software pro příspěvkové a neziskové organizace na jižní Moravě.

Mezi charakteristické uživatele programu patří příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji či přímo ministerstvy (např. MŠMT) a nevýdělečné organizace (např. sport. kluby, nadace apod.)

Základní informace k programu a službám

Program je tvořen základním modulem účetnictví včetně interních a státních výkazů s příslušnými datovými formáty, ke kterému je možné jednotlivě aktivovat moduly adresář kontaktů včetně komunikace s ARES a rejstříky plátců DPH (ČR i EU), pokladna, závazky, pohledávky, fakturace, banka s možností datové komunikace s elektronickým bankovnictvím většiny bank, interní doklady, evidence DPH s přiznáním DPH a KH. Toto členění vytváří velmi příjemné uživatelské prostředí umožňující rychlé a jednoduché účtování.

Jako jeden z mála programů na trhu disponuje plně integrovanou (tj. bez nutnosti paralelního účtování) implementací Pomocných analytických přehledů (PAP), které mají sloužit pro zajištění informací za účelem monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

Mezi hlavní výhody tohoto softwaru je pravidelná aktualizace nejen z pohledu programového, ale především z hlediska metodického. Zahrnutí změn do programu, které vyplývají ze změn obecné legislativy, změn metodiky nadřízených orgánů, nároků na změnu datových výstupů příp. na nově požadované výkazy výrazně ulehčuje práci každé účetní.

Software umožňuje práci uživatele jak ve verzi lokální, tak ve verzi síťové pro více stanic.

Cena software

Vzhledem k tomu, že je program ACE ÚČTO konfigurovatelný podle potřeb a požadavků organizace (uživatele) pohybuje se jeho cena od šesti tisíc Kč bez DPH výše. V ceně je vždy zahrnuta základní účetní náplň (účtová osnova a připravené účetní předkontace), státní a interní výkazy dle aktuálně platné legislativy, uživatelské a metodické příručky a aktivační klíč (-e). V ceně není zahrnuta instalace, konfigurace,  školení, event. náklady na případnou dopravu do sídla uživatele.

V případě požadavku na konkrétní konfiguraci nás laskavě kontaktujte na tel. 531 022 260 nebo emailem uvedeným v Kontaktech. Vypracujeme vám písemnou nabídku dle vašich požadavků na konfiguraci software. Do nabídky uvedeme i doprovodné služby (instalace, konfigurace, školení) v doporučeném rozsahu dle našich zkušeností s požadovaným typem a velikostí organizace.

Doporučená konfigurace PC

Procesor kategorie Intel i3 a vyšší (i5, i7), min. paměť 4 GB, operační systém Windows 7 (64-bitová verze) a vyšší, rychlý pevný disk, min. zobrazení 1280×1024, tiskárna laserová nebo inkoustová, síťová karta (pro síťovou stanici), pevné připojení na internet (možnost automatických aktualizací a přímého odesílání dat), flash disk nebo externí HDD pro zálohování dat.

Bližší informace o software včetně příkladů některých tiskových sestav naleznete v podrobnějším popisu.

Komentáře nejsou povoleny.