ACE-IS ČJF

Jedná se centrální informační systém pro vedení evidence a správu členské základny České jezdecké federace. Zároveň slouží k vedení kmenových databází subjektů a sportovních koní, k evidenci sportovních akcí (sportovní kalendář) včetně importu a zpracování výsledků jezdeckých závodů.

Přehled funkcí pro ČJF:

  • vést přehledným a jednoduchým způsobem evidenci její členské základny
  • vést kompletní evidenci sportovních koní
  • vést evidenci subjektů registrovaných u MV a subjektů
  • vytvářet a udržovat centrálních číselníky potřebné pro funkci systému a pro zpracování výsledků závodů
  • exportovat data z databází pro účely pořizování a zpracování výsledků jezdeckých závodů
  • vést kompletní evidenci sportovních kalendářů jednotlivých let
  • importovat a zpracovat výsledky závodů jednotlivých disciplin
  • exportovat výsledky závodů a kariér jezdců a koní pro prezentaci na www serveru ČJF
  • projekt je navázán na Ace Gallop – program pro pořizování výsledků jezdeckých závodů

Pro další informace nás kontaktujte na adrese: kone zavinac acedesign.cz

Komentáře nejsou povoleny.