EVOKA

Komplexní aplikace pro dodržování ISO norem ve společnosti

Aplikační databázový program EVOKA řeší velmi efektivně, jednoduše a rychle velmi časově náročné a neoblíbené sledování evidenčních agend spojených s:

  • se sledováním absolvování a expirace zdravotních prohlídek pracovníků
  • se sledováním absolvování a expirace povinných školení určitých skupin pracovníků
  • s nároky na přidělování a fyzickým výdejem pracovních a ochranných pomůcek
  • s přidělením pracovních prostředků
  • se sledováním povinných revizí prostředků

Základní princip fungování

Pracovníci jsou vedeni na tzv. „elektronických kartách“, kde kromě základních údajů (jméno, adresa, kontaktní telefon, email, fotografie apod.) jsou též informace o velikostech pracovních a ochranných pomůcek. Na kartě je evidováno přidělení pracovních prostředků včetně všech změn o přidělení a též zařazení pracovníka na určitou zakázku (např. stavbu apod.). Karta pracovníka umožňuje též sledování jeho aktuální stavu (aktivní, nemocen, ve výpovědi, propuštěn apod.).

Pracovníci jsou vedeni na tzv. „elektronických kartách“, kde kromě základních údajů (jméno, adresa, kontaktní telefon, email, fotografie apod.) jsou též informace o velikostech pracovních a ochranných pomůcek. Tyto jsou pracovníkovi přidělovány dle pracovního zařazení (kategorie, skupina), přičemž program eviduje jejich periodicitu, opakovaný nárok a fyzické vydávání. Na kartě je evidováno přidělení pracovních prostředků včetně všech změn o přidělení a též zařazení pracovníka na určitou zakázku (např. stavbu apod.). Karta pracovníka umožňuje též sledování jeho aktuální stavu (aktivní, nemocen, ve výpovědi, propuštěn apod.).

 

Komentáře nejsou povoleny.